2 Lede van Kolskoot gekies vir PCOASA bestuur.

PCOASA (Professional culling operators association of South Africa) het onlangs hulle Algemene jaarvergadering in Port Elizabeth gehou. Die vergadering is bygewoon deur prominente rolspelers van die industrie. Die vergadering het baie positief afgeloop.

Tydens die vergadering is 2 van ons spanlede tot die raad verkies. Kolskoot wil graag vir Abelines Schoeman en Roelf Barnard gelukwens met hulle verkiesing.

You are welcome to leave a comment